Ana içeriğe atla

Resmi Yazışma Kuralları

Bilgi

Süre
75 dakika
Kategori
Mevzuat Eğitimleri

Bu eğitim hakkında

Kamu kurumlarında, idari işlemler yürütülürken tabii olarak belge üretilir. İdari işlemlerin delili olan bu belgelerden biri de yazışmalardır. Kamu kurumlarında üretilen yazışmalar, resmi bir nitelik taşıdığı için bir takım protokol kurallarına uygun olmalıdır. Yazıların form özelliklerini düzenleyen bu kurallar, en son 2 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te düzenlenmiştir. Her ne kadar yazışmalarda uyulacak kurallar bu Yönetmelik’te düzenlenmiş olsa da gerek maddelerde yer alan hükümlerin ve gerekse müdürlüklerde memurların karşılaştığı sorunların uygulamalı olarak açıklanmaya ihtiyacı vardır. Aynı zamanda günlük iş yaşamında var olup, prosedürlerde karşılığı bulunmayan – yerine (Y.) imza atmak gibi- bir takım bürokratik uygulamalarla karşılaşılabilmektedir. Kamu kurumlarının dışa yansıyan vitrini ve kurumsal kimliğinin göstergesi olan resmi yazışmalar kurallara uygun üretilmelidir. Bunun sağlanması ise yazışmalarla ilgili protokol kurallarının örneklerle açıklanıp anlatılması ile mümkündür.

X